Oct 16, 2008

LOVE YOURSELF love yourself LOVE yourSELF PoKOchAJ SiebIE*** *** ***

"By zyskać miłość... wypełnij się nią, aż staniesz się magnesem"...

Charles Haanel

***

"To gain the love... fill yourself with it first and then you will become the magnesium to attract it"...

Charles Haanel

*** *** ***

Jeśli nie wypełnisz siebie miłością, to nie będziesz jej miał w sobie czyli nie będziesz miał nic, co mógłbyś dać komukolwiek. Dlatego tak ważne jest, byś zadbał najpierw o siebie. Zadbaj najpierw o własną radość. To ty jesteś za nią odpowiedzialny. Sprawiaj sobie dużo przyjemności. Kiedy odczuwasz radość, czujesz się dobrze, promieniujesz radością i nie musisz myśleć o dawaniu. Dawanie odbywa się wtedy w sposób naturalny, dzięki nadmiarowi, który masz w sobie.

***

if you do not love yourself you will not be able to love anyone else. As if you do not fill yourself with the love you have nothing to offer to anyone else (not loving yourself first causes that you can not generate this feeling towards others).
It is so important to TAKE CARE ABOUT YOURSELF FIRST!
Be happy!
Share the joy of life every day with yourself! (it is not selfishness)
Do as many positive/ nice/ funny things as possible!
You are responsible for your own joie de vivre.
When you are happy, you're feeling OK, you radiate with good energy and don't have to think about... giving as it is happening automatically thanks to the surplus of joy/love/happiness/good mood/etc.you've just generated inside.

*** *** ***

Czy twoi bliscy nieraz nie spełniają twoich oczekiwań?
Spójrz na to nieco inaczej, a zmienisz do tego podejście.
Wyobraż sobie, że to TY odpowiadasz za swoją radość i szczęście. Że nikt za wyjątkiem ciebie samego nie ma wpływu na tworzenie twojego szczęścia. Ani rodzice, ani dzieci ani partnerzy.
Oni mają po tylko OKAZJĘ UDZIAŁU W TWOIM SZCZĘSCIU.
Ale Twoja radość jest w TOBIE i zależy tylko od Ciebie!.

***

Do you sometimes experience that your expectiations towards your relatives fail?
Look at this from anothe point of view and maybe you change your attitude to the matter.
It is YOU who is responsible for your happiness and joy. And nobody else exept you can influence the process of your luck creation. Neither your family, kids nor partner (in a relationship).
They just have the opportunity to share your happiness!
But your joy is in YOU and it depends only on you!

*** *** ***

I na koniec jeszcze jedna cenna rada:
Jeśli nie układa ci się w związku z partnerem, zamiast skupiać się na rzeczach, które cię drażnią i narzekać - skoncentruj się na tym, co w drugiej osobie doceniasz i za co jej jesteś wdzięczny. Kiedy skupisz swoją uwagę na aspektach pozytywnych - przyciągniesz ich więcej.
A skupiając się na negatywach - otrzymujesz ich zwielokrotnienie.
(nasz umysł przyciąga to o czym ciągle myślimy stąd WARTO myśleć pozytywnie, szczególnie jak jesteś w złym nastroju, lub sprawy nie do końca układają się jak powinny. Jest to trudne, ale odpowiednio często ćwiczone potrafi czynić wiele dobrego!).

***

And last hint for tonight:
If there are not "ideal" times for your relationship - don't concentrate on things annoying you and stop complaining! It is much better to focus your attention on your partner's virtues. And list the things you are grateful for. When you fix your attention on qualities you appreciate - you attract mor of them. And up side down - if you concentrate you thoughts around negative features - you will get them multiplied.
Our mind attracts what we are thinking about. That's why is it WORTH thinkings positively, particularly when being in a bad mood. It can be hard at the beginning but when prictised - it can help you a lot!!! Good luck so!

3 comments:

happyzurek said...

Dużo ciekawych rad i wiele już sprawdzonych przeze mnie, brawo, trudno jest czasem tak postepować, ale nagroda jest tego warta ;)

Mirek said...

Świat na zewnątrz jest taki jak nasz świat wewnętrzny. Ważne jest jak i o czym myślimy.

Zbyszek Paliwoda said...

Pokochajmy siebie, potem cały ten świat...