Dec 1, 2008

SOME QUOTATIONS from "The power of your subconscious mind" Joseph Murphy

Your subconscious mind knows solutions of all problems. If before going to bed you say: I want to wake up at six, it will happen (you need just to trust it will happen).

Each thought brings effect - is a cause. And each situaton is caused by something - is the reason.

Never say "I can not afford for this" neither "I can not do it". Your subconscious mind will keep your word and will do its best to care of you not having enough money or abilities. Instead of that, believing in yourself say: "The power of my subconscious mind will opend all doors for me".
You will see - how surprisingly it is happening!


*** *** *** ***

KILKA CYTATÓW z "Potęgi podświadomości" Josepha Murphego

Twoja podświadomość zna rozwiązanie wszystkich problemów. Jeżeli przed pójściem spać zasugerujesz jej: chcę zbudzić się jutro punkt szósta, to tak się stanie.

Każda myśl coś sprawia - jest przyczyną; każda zaś sytuacja jest czymś spowodowana - jest skutkiem.

Nigdy nie mów "Na to mnie nie stać" ani "Ja tego nie potrafię". Twoja podświadomość będzie cię trzymać za słowo i zadba o to, żeby naprawdę zabrakło ci środków lub umiejętności. Zamiast tego z wiarą w siebie stwierdzaj: "Siła mojej podświadomości otworzy mi wszystkie drzwi".

2 comments:

Zbig*5x8 said...

Budzisz się o której chcesz? Bo ja tak:-)
Zbyszek

Zbig*5x8 said...

Super czytamy tego samego autora:-)